Monthly Archives می 2023

طرفدار Maple Leafs به دلیل مسمومیت عمومی پس از سیلی زدن به پشت اسب دستگیر شد

در میان هیاهویی که شنبه شب در سراسر تورنتو گسترش یافت، پس از اینکه Maple Leafs موفق شد تامپا بی لایتنینگ را در پلی آف NHL حذف کند، از جمله تاخیرهای عمده TTC، یک مرد پس از سیلی زدن به اسب پلیس در قسمت عقب آن دستگیر شد.

سخنگوی پلیس تورنتو گفت که این هوادار بر اساس قانون مجوز مشروب به دلیل مسمومیت عمومی دستگیر شد و افزود که هیچ آسیبی به اسب و افسر سوار بر اسب وارد نشده است.

پلیس گفت: «این مرد پس از هوشیاری با اعلامیه تخلف استانی از ایستگاه آزاد شد.

پلیس با ستاره ...

Read More