۱- وارد سایت ساخت اپل ایدی شوید

در غایت مورد save در سمت راست قسمت payment & shipping را بزنید تا داده ها ذخیره شود. نخست مطابق تصویر تحت بخش Payment Method را روی (None) تهیه و تنظیم کنید. حیاتی برگه ای شبیه تصویر پایین روبرو می شوید. در این تراز یک پیغام طبق تصویر تماشا خواهید کرد. اگر تمامی چیز به لطف پیش برود، طبق تصویر پایین یک پیغام برد دریافت می کنید. مطابق تصویر تحت در وب سایت مربوطه از منوی مهم آن بر روی US fake addresses کلیک کنید که مربوط به آمریکا است. وارد ایمیل خویش شده و کد ۵ رقمی درون آن را در باکسی که در تصویر بازدید می کنید، وارد نمایید. پس از کامل شدن همین موارد، مطابق تصویر روی کلید ادامه (Continue) کلیک کنید. بعد از آن بر بر روی سوییچ تأیید (Verify) کلیک اپل ایدی فراموش کردم کنید. آنگاه مورد copy billing address را گزینش کرده تا تمام داده ها وارد شده در همین بخش، در قسمت Shipping Address که در تحت قرار دارااست هم تکرار شود. در مکاواس ابتدا App Store را اجرا کنید و بر روی Store و آنگاه View My Account کلیک کنید. اگر Use Camera را تعیین کنید، میتوانید با نسخه برداری بارکد که روی گیفت کارت قرار دارااست آن را شارژ کنید. چنانچه در هر زمان رغبت به دنبال نمودن ندارید ، می توانید مکان خود را اهمیت یک سوییچ نهفته کنید. اپل آیدی و آیکلود هر دو حساب های مربوط به کمپانی اپل هستند، از اپل آیدی برای ورود به حساب آیکلود به کارگیری می شود. در شرایطی که در ارتباط حساس هر یک از مناطق و موردها شرح داده شده نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، میتوانید از طرز شمارههای موجود حیاتی کارشناسان موبایل کمک تماس حاصل کرده و از آنها هدایت دقیقتری بخواهید. و آنها را در جایی یادداشت کنید. دستگاههایی که دوربین آن ها از Face ID پشتیبانی میکند، میتوانند از چهره شما برای ورود به سیستم استعمال کنند. از این داده ها برای لبریز نمودن (قسمت ۲) به کارگیری کنید. پس توصیه می نماییم تا جایی که می توانید از همین گونه شماره ها به کارگیری نکنید و دو نحوه اولی را مد نظرتان قرار دهید. پس از کلیک بر روی US fake addresses یک آدرس تقلبی با جزئیات تمام در اختیار شما قرار می گیرد.