یک کشته در تصادف موتور سیکلت می سی سیاگا

بعد از ظهر روز یکشنبه در میسیساگا یک نفر در اثر برخورد یک موتور سیکلت با یک وسیله نقلیه دیگر جان خود را از دست داد.

پلیس پیل به صحنه حادثه مرگبار در منطقه ماویس رود پاسخ داد. و دکتر نوو استار کمی بعد از ساعت 1:30 بعد از ظهر

مقتول توسط امدادگران بدون هیچ گونه علائم حیاتی به بیمارستان منتقل شد و بعداً فوت شد.

هنوز مشخص نیست که مقتول موتورسوار بوده یا راننده وسیله نقلیه دیگر.

حضور گسترده پلیس در تمام ظهرها با منطقه ماویس در منطقه باقی ماند. از Derry Rd در هر دو جهت بسته است. به بزرگراه 401.

پلیس می گوید تحقیقات ادامه دارد.

آکریت مایکل