چربی سینه را چگونه بهسرعت آب کنیم؟

در صورتی که علت بیماری معلوم نباشد پزشکان شما میتوانند آزمایشهای خون را برای تحلیل مقدار هورمون و حتی یک ماموگرام یا این که سونوگرافی را برای بررسی بافت سینه و هرگونه علامتها غیرطبیعی تجویز نمایند که می تواند یاری زیاد بزرگی در ارتباط کلیدی تشخیص اختلال باشد. همین خلل میتواند در اوایل دوران کودکی، بلوغ و یا این که سنین بالاتر از 60 سال رخ دهد که یک تغییر و تحول طبیعی به حساب میآید. در بدن مردان هورمونی به اسم تستوسترون ایجاد می شود که مسئول رشد جنسی در بازه زمانی بلوغ می باشد. سرطان بیضه و یا این که معالجه اشکال دیگر سرطانها (پرتو یا شیمیدرمانی) می تواند باعث کاهش تستوسترون گردد. √ بلوغ: حساس اینکه پسرها آندروژن یا هورمونهای جنسی مردانه ترشح مینمایند ولی ما شاهد هورمون استروژن هم هستیم. مردانی که وارد سن بلوغ می گردند قابلیت و امکان دارد استروژن بیشتری نسبت به آندروژن تولید نمایند، همین مسئله می تواند موجب ژنیکوماستی شود. √ مشاوره: همانطور که گفته شد ژنیکوماستی می تواند موجب ساخت احساسی همچون شرمندگی و گوشهگیری شود، در صورتی که احساس میکنید که این نقص‌ موجب افسردگی شده می باشد بایستی هر چه سریعتر علاوه بر مراجعه به پزشک، یک مشاور نیز می تواند سرویس ها مهمی ارائه دهد. علاوه بر این، گمانه زنی هایی در ارتباط اساسی تاثیر برخی مواد غذایی بروی ژنیکوماستی شکل گرفته که در ادامه به تحلیل ظریف خیس آن ها خواهیم پرداخت. نکته: بعضی دارو ها نظیر دارو های مربوط به بیماری های تیروئیدی، بیماری های قلبی و … تستوسترون و استروژن هورمون ها خصوصیت های جنسی را در مردان و زنان ژنیکوماستی کرج کنترل می کنند. √ آندروپوز: همین آیتم یک سطح از زندگی همانند یائسگی در زنان است، در ارتفاع آندروپوز ایجاد هورمونهای جنسی مردانه به ویژه تستوسترون در طول چندین سال کمتر خواهد یافت. کاهش هورمون تستوسترون معمولا اهمیت افزایش هورمون استروژن سبب می شود تا سینه مردان متورم شود. √ دارو: داروهایی همانند داروهای استروئیدی یا این که آمفتامین میتوانند تراز استروژن را یه خرده ارتقاء دهند، این مسئله میتواند منجر به تولید ورم سینه در مردان ژنیکوماستی خطرناک شود.