مرد پس از مشاجره منجر به چاقوکشی می شود

پلیس تورنتو گفت ، مرد 37 ساله ای که در تاریخ 2 دسامبر در خیابان کوکسل و خیابان هانسون با چاقو مورد اصابت چاقو قرار گرفت ، بر اثر جراحات وارده درگذشت.

پلیس به تماس با چاقو پاسخ داد و گزارش داد که زن و مردی با یکدیگر مشاجره می کنند ، هنگامی که زن وی را با چاقو زد.

این مرد با جراحات تهدیدکننده زندگی به بیمارستان منتقل شد و بعداً درگذشت.

قربانی متیو ریگبی از تورنتو شناخته شد.

کندیس بورکت ، 35 ساله ، از تورنتو ، به قتل در درجه دوم متهم شده است. او قرار است چهارشنبه ساعت 9:30 صبح در دادگاه کالج پارک حضور یابد

زنا سالم