ظروف مسی زنجان.

شیره درختی به نام بنه یا درختان پسته وحشی که به طور طبیعی در پاییز خارج می شود، سقز نامیده می شود. سقز علاوه بر مصرف آدامس، خواص دارویی دارد و زنجانی ها از آن برای هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان استفاده می کنند. استفاده از سقز به عنوان پماد روی زخم ها می تواند مفید باشد.

در زنجان، سقز یکی دیگر از سوغاتی است که به طور طبیعی از شکاف درختان پسته وحشی تراوش می کند. با رفع بوی بد دهان، هضم غذا و جلوگیری از پوسیدگی دندان، از سقز به جای آدامس استفاده می شود. علاوه بر اینکه مرهم زخم ها است، کاربردهای دیگری نیز دارد.


در نتیجه شیره پاییزی درخت پسته وحشی سقز تولید می شود. به عنوان مثال، آدامس را می توان خورد و فواید دارویی برای شما به ارمغان می آورد. سقز علاوه بر اینکه به عنوان هضم کننده غذا و جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده می شود، برای درمان زخم ها یا رفع بوی بد دهان نیز استفاده می شود.

شیره درخت بنه یا پسته وحشی سقز تولید می کند که در فصل پاییز به طور طبیعی از شکاف های آن خارج می شود. زنجانی ها از سقز به عنوان آدامس و همچنین برای کمک به هضم غذا، جلوگیری از پوسیدگی دندان و رفع بوی بد دهان استفاده می کنند. پماد ساخته شده از سقز را می توان روی زخم ها استفاده کرد.

وقتی تنه درخت بانه در پاییز ترک می خورد، سقز از شیره آن می ریزد. یکی از سوغاتی های زنجان زردچوبه است که مردم آن را مانند آدامس می جویدند. سوغات زنجان ظروف مسی بر این، جویدن سقز علاوه بر ایجاد حس پیری از بوی بد دهان و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.