طراحی ساختمان یعنی چه؟

خدمات طراحی ساختمانی و صنعتی از با با ترین سرویس ها مهندسی و ساختمانی می باشند. درواقع در طراحی فضای مسکونی در حیث داشتن فضای عمومی و خصوصی اصلی ویژهای دارد و همین مسئله چیزی نمی باشد که بتوان بهسادگی از آن گذشت. نکته دیگری که در طراحی معماری و ساختمان در لحاظ میگیریم همین هست که در اتاقها و خصوصاً در حمام و سرویسهای بهداشتی از فضاهای عمومی مثل نهارخوری، نشیمن و ترجیحاً آشپزخانه قابلرؤیت نباشد. در تولید همین سازه (ایوان خانه) از تئوری چشم انداز و سرپناه استعمال شده و همسویی جالبی را از فضاهای باز، نصفه باز، و بسته فراهم آورده هست که چشم اندازی قشنگ و در عین حالا مکانی امن را برای زندگی مهیا می آورد. در طراحی ساختمان مسکونی (ایوان خانه) از تئوری دیده انداز و سرپناه استعمال شده و همسویی جالبی را از فضاهای باز، نصفه باز، و بسته آماده آورده است که دیده اندازی خوشگل و در عین درحال حاضر مکانی امن را به جهت زندگی آماده می آورد. لازم به ذکر است که گردآوری داده ها و ورقه ها به روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی می باشد. علاوه بر ساخت منظره ای دلپذیر به جهت ساکنان، استعمال از یک پرده می تواند فضای داخلی و ساکنان آن را از دید بیگانگان مراقبت نماید. همینطور ، گروه ای از فضاهای گشوده و نصفه گشوده شامل باغ ورودی، تراس، و محل استراحت (مهتابی) فضایی اختصاصی به فردی را به وجود آورده می باشد که نیازهای روزانه و عمل های ساکنان مانند پخت و پز، بازی کودکان، خواندن، لذت تماشا، خوابیدن، و غیره را فراهم می آورد. من تخصّصم در رویکرد و ساختمان هست نه در مکانیک ماشین، البته پذیرش همین مطلب برای ایشان خیلی ساده نبود. ولی هرچه در متره نمودن همین ساختمان کوچک و ساده پیش می رفتم متوجّه می شدم که چه اشتباهاتی در طرح آن مرتکب می شوم، هر چه عملکرد کردم حیاتی اعتنا به قرار اول صرفاً روی متره تمرکز کنم و از نکته ها و مسایل طراّحی به سادگی بگذرم، می دیدم که نمی شود، و باید حداقل بعضی از مورد ها طراحی را مراعات کنم. لذا به مواردی از طراّحی ساختمان برخوردم که متوجّه شدم طرّاحی ساختمان آن قدر ها نیز که فکر می کردم معمولی نیست. در کونیزلند واژهی طراح ساختمان به تیتر کسی که سند تدریس عملی دارااست به کار میرود، در ویکتوریا مراحل ثبت نامی برای طراحان ساختمان وجود دارااست و در ایالتهای دیگر در درحال حاضر حاضر هیچ آییننامهی دیگر به جهت حرفه وجود ندارد. در طراحی ساختمان فردی به نام معمار در کشیدن نقشه پلان ساختمان آموزش چشم میباشد و در طراحی و چک کردن در ساختمان هم مهارت دارد. ولی مشکلی که در طراحی سازه ساختمان اغلب طراحان تازهکار چشم میشود، در طراحی اتاقهای واحدهای جنوبی است. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از طراحی ساختمان های قدیمی ، شما ممکن است می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.