راننده کامیون برامپتون متهم به برخورد مرگبار عابر پیاده در واگن شد

پلیس منطقه یورك یكی از ساكنان برامپتون را كه متهم به فرار از صحنه تصادف در واگن و عابر پیاده با جراحات مرگبار است ، دستگیر كرد.

پس از اینکه کمی پس از ساعت 4 جمعه جمعه توسط راننده یک کامیون حمل و نقل در بلوار Zenway بلوار و جاده جدید هانتینگتون برخورد کرد ، یک مرد 52 ساله تورنتو در صحنه مرگ اعلام شد.

محققان توانستند کامیون را شناسایی کنند و در واگن واقع شد و توقیف شد. راننده کامیون روز شنبه خود را به پلیس معرفی کرد.

سوچا سینگ ، 55 ساله ، متهم به عدم توانایی در جلوگیری از مرگ است.

بازرسان درخواست خود را برای حضور شاهدان که هنوز با پلیس صحبت نکرده اند ، ادامه می دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>