دستگیری در قتل با چاقو در غرب انجام شد

مردی 30 ساله به اتهام قتل درجه یک در ارتباط با چاقوکشی روز جمعه دستگیر و متهم شد.

پلیس گفت که آنها قبل از ساعت 10:30 شب برای گزارش یک چاقو به خیابان دافرین و خیابان روآن فراخوانده شدند. وی افزود: مظنون ظاهرا وارد واحدی در یک آپارتمان شده و با چاقو به مقتول ضربه زده است.

قربانی، ماروین لئون متیو 37 ساله از تورنتو، در محل حادثه کشته شد.

مظنون روز شنبه خود را به پلیس معرفی کرد و روز یکشنبه در دادگاه حاضر شد.

از هر کسی که اطلاعاتی در اختیار دارد خواسته می‌شود با شماره 7400-808-416 با پلیس تماس بگیرد، با شماره 416-222-TIPS (8477) با Crime Stoppers یا در www.222tips.com تماس بگیرد.

به مکالمه بپیوندید

گفتگوها نظرات خوانندگان ما است و مشمول این است کد رفتار. ستاره این نظرات را تایید نمی کند.