اموزش تعمیر و عیب یابی اجاق گاز

در مدل های قدیمی آن را با کبریت یا فندک جداگانه روشن می کردند که تکنولوژی های امروزه دیگر نیازی به آن ها ندارد. مسیر ورود گاز و تقسیم شدن مسیر به سمت شعله پخش کن ها را دنبال کنید و ببینید که ترموکوپل در کجای این مسیر قرار داد عموما به تعداد شعله پخش کن ها ترمو کوپل داریم که یعنی یک اجاق ۴ شعله ۴ ترموکوپل دارد. در قسمت نهایی تعویض ترموکوپل اجاق گاز شما باید ترموکوپل جدید را برداشته و با کمک آچار فرانسه در جهت عقربه های ساعت به ورودی گاز وصل کنید و سر دیگر آن را هم به شعله پخش کن متصل کنید.

برخی مواقع المنت اجاق گاز شما هیچ مشکلی ندارد و بطور کلی سالم است، که در این صورت شما باید مدار کباب پز را مورد بررسی قرار دهید. اما در صورت بروز این حادثه هر چه سریع تر گاز ورودی را قطع نمایید و با تعمیرکار گاز رومیزی یا نمایندگی تعویض شیشه اجاق گاز تماس بگیرید. سینی حتماً باید در مرکز قفسه قرار بگیرید. اگر یک سینی پر از آب را داخل اجاق و فر روی قفسه قرار دهید عمق آب همه جا ترموکوپل اجاق گاز رومیزی باید یکسان باشد. این پیچ ها عموما روی اجاق گاز و در برخی موارد در کنار و پهلوها وجود دارد اگر هدف شما تعویض ترموکوپل اجاق گاز رومیزی است پیچ ها در این مدل روی صفح گاز قرار دارند همه پیچ ها را در یک ظرف کوچک نگه دارید تا گم نشود عموما پیچ های گازی چهار سو هستند اما برخی از آن ها نیز دو سو هستند.

تا مشکلی برای شما پیش نیایید. ویژگی کنترل قفل معمولا زمانی فعال می شود که اجاق گاز از کار بیافتد و یا برای اولین بار به برق وصل شود. که تشخیص می دهد که کدام مدار تحت تاثیر یک فیوز معین می باشد. اگر اجاق گاز شما دارای فیوز داخلی باشد، حتما در اجزای برقی و یا سیم کشی آن خرابی بوجود آمده است. متخصصان ما در سریع ترین زمان ممکن در کنار شما خواهند بود.

زمانی که المنت اجاق گاز شما کار نکرد شما باید بدنبال برخی نشانه های ظاهری که نشان می دهد المنت خراب شده است بگردید، و اگر المنت خراب شده بود باید آن را تعویض و تعمیر کنید. زمانی که یکی از فیوزهای اجاق گاز شما خراب شود باید سیم کشی و المنت مربوط به فیوز را بررسی و مشاهده کنید. فرهایی که فیوز دارند، دارای نشانگری هستند. راحتی تعویض بهگونهای که میتواند در خانه توسط خودتان نیز تعویض شود. اینطور مواقع بهجای زانوی غم بغل کردن و دنبال تعمیرکار گشتن میتوانید بهدنبال عیب یابی اجاق گاز باشید؛ خدا را چه دیدید شاید مشکل کوچکی وجود داشته باشد که خودتان بتوانید حلش کنید.