RCMP می گوید ، یک زن و سه کودک در جنوب آلبرتا از اوایل ماه نوامبر گم شده اند

RCMP در جنوب آلبرتا خواستار کمک عمومی در یافتن یک زن 41 ساله و سه فرزند گمشده است.

پلیس می گوید آخرین بار در هفته اول ماه نوامبر یکی از اعضای خانواده با جسی فویستون و فرزندانش صحبت کرده است.

Bow Island RCMP همچنین می گوید همسایگان اخیراً Foyston را ندیده اند.

آنها می گویند او در جامعه Bow Island تازه وارد است و ارتباط دیگری با این منطقه ندارد.

اعتقاد بر این است که فویستون در حال رانندگی با یک مدل قدیمی سفید Chevy Suburban است ، اما پلیس می گوید پلاک آن مشخص نیست

پلیس می گوید او یک پسر 12 ساله و دو دختر 10 و 5 ساله دارد.

این گزارش توسط The Canadian Press اولین بار در تاریخ 1 دسامبر سال 2020 منتشر شد.