کاستیک سودا یا سود پرک چیست؟

سود پرک اهمیت اسم های سود سوزآور و کاستیک سودا هم شناخته می شود و نام علمی آن سدیم هیدروکسید است. بعنوان نمونه، در فرآیند پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner)، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد به کار گیری میگردد و ملغمه سدیم حاصل حیاتی آب ادغام میگردد و تولید سدیم هیدروکسید میکند و در فرایند دیگر به نام پیل دیافراگم، الکترولیت از آند به کاتد حرکت مینماید و دیافراگم (از فرآورده پنبه کوهی یا سایر مواد غشایی)، فراوردههای آند و کاتد را از نیز جدا میسازد. در ایالات متحده، روش حیاتی ایجاد سود در الکترولیز از طریق سلول دیافراگم است، در حالی که سلولهای جیوه و غشایی در اروپا بخش اعظم به عمل میروند. در روش الکترولیز، یکی از از سه گونه سلول الکتروشیمیایی جیوه، سل دیافراگم و سلولهای غشایی استفاده میشوند. سلول غشای تبادل یونی به جهت انجام الکترولیز از حیث محیطی و اقتصادی مزایای بهتری را به دنبال دارد. از مزایای ارتقاء PH همین می باشد که خاصیت خورندگی آن کمتر یافته و % فلزاتی سمی و سنگین نظیر قلع و مس را در آب کاهش می دهد. این متد در فرایندهای پالایشی متنوع مثل تصفیه بوکسیت استعمال می شود. فرآورده همین فرآیند، دوچندان جاذب رطوبت بوده و محلول در آب هست و در اکثری از صنعت های متفاوت مورد به کارگیری قرار میگیرد. اصلی این حالا در قرن ۲۰، طرز حساس تولید هیدروکسید سدیم جامد یا این که سود پرک، الکترولیز کلرید سدیم است. مراحل الکترولیز عموماً موجب ایجاد ۲.۲۵ بدن سود سوزآور ۵۰٪ به ازای مصرف هر تن کلر میشود. تماس حساس پوست: سود پرک در هر دو وضعیت جامد و مایع، در تماس کلیدی پوست منجر به قرمزی و سوزش سود پرک قیمت سود پرک کلران میشود. به کارگیری از سود پرک به عنوان یک ماده اساسی برای ساخت آلومینیوم از سنگ معدن آن هم مثال دیگری از مورد ها کاربرد سودپرک است. همین مراحل شامل متدهای متفاتی از پاراگراف متد “کرافت” بوده که در متد ذکر شده چوب را اصلی یک محلول حاوی مخلوطی از سولفید سدیم و هیدروکسید سدیم پالایش و پاکسازی می شود; از جمله این محصولات نامطلوب می قدرت به لیگنین، روغنهای نامحلول و سلولز خالص برگ ها اشاره نمود. سود پرک یا تکههای جامد سود سوز آور (هیدروکسید سدیم پرک)، یک ادغام قلیایی همگانی و شناخته شده است.