کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

مخلوط فوق به عنوان یک مادهی سپید کننده در صنعت نساجی به فعالیت برده میشود. این ماده سپید رنگ و بی بو، در دمای اتاق به شکل جامد بوده و در همین حالت بسیار استوار میباشد و حتی در دماهای بالا جداسازی و دهیدراته نمی شود. حدود 121 گرم پتاس در 100 میلی لیتر آب در دمای اتاق حل می شود. این ماده از حیث شیمیایی فعال بوده و اهمیت قدرت بازی بسیار بالایی می باشد و اصلی اسیدها واکنش می دهد همچنین به شدت جاذب رطوبت میباشد و به راحتی در آب حل می‌شود و گرما ایجاد می‌کند ولی امکان اشتعال زایی ندارد. محصول صفحات کاتد به ترتیب آهن خالص و کادمیوم ادغام کلیدی کمی آهن است و صفحه ها آند از هیدرات پتاسیم است. پتاسیم هفتمین عنصر بسیار روی زمین است. مثال های مو، پوست یا این که بافت ناخن به یاری خراشیدن کلیدی تیغ توده آوری شده و به صورت مستقیم درون محلول پتاسیم هیدروکسید قرار می گیرد. همینطور فسفات پتاسیم برای ایجاد کود آیتم استفاده قرار می گیرد. این ماده در صنایع مختلف شیمیایی، صنعتی و ساختمانی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. این ماده به جهت جذب دی اکسید کربن (CO2)، تری اکسید گوگرد (SO3) و تری اکسید نیتروژن (NO3) در جریان گازها می تواند مورد استعمال قرار گیرد. ایجاد باطری : همین ماده در تهیهی الکترولیت ها در برخی از انواع باتریها مثل باطریهای قلیایی، باتریهای نیکل-کادمیوم و باتریهای منگنز دی اکسید-روی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد در تولید اسباب خانگی : باتریهای قلیایی حاوی K هستند. پتاس سوزآور می تواند به عنوان مبداء OH- کار کرده و یک آنیون نوکلئوفیل (هسته دوست) مضاعف قدرتمند به پیوندهای قطبی در مواد معدنی و مواد آلی حمله کند. پتاس سوز آور به شدت جاذب آب بوده و حتی CO2 را در هوا جذب کرده و به پتاسیم کربنات تبدیل می شود. پتاسیم هیدروکسید مرک potassium hydroxide که کلیدی نامهای دیگر نظیر پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک نیز شناخته میشود.

مطالب جالب  کلاس عکاسی(تضمینی)✔️ + دارای آتلیه تخصصی + مدرک بین المللی + آموزشگاه فنان