پروتون بهترین نرم افزار آنتی اسکالانت – خبرگزاری مهر

برخی از آنتی اسکالانت های پرکاربرد ترکیبی از پلی اکریل های سبک و سنگین دارای وزن مولکولی هستند، به طوری که کالا حساس قدرت عکس آنتی اسکالانت بازدارندگی بالاتری است. همین رسوب سبب افزایش افت فشار و در سرانجام نیاز به اعمال عمده فشار به جهت محافظت ثبات خروجی آب متاع می شود. ما به شما آنتی اسکالانت فلوکون ۲۶۰ را سفارش میکنیم که مرغوبترین و معروفترین جنس عالم است. پس از تعیین مقدار دوز مطلوب بایستی آنتی اسکالانت را حیاتی نسبت مشخصی از آب رقیق و کاملا مخلوط کرد و بوسیله دوزینگ پمپ به سیستم تزریق نمود. مقدار هدر رفت آب هم درون دستگاه RO هنگامی که از آنتی اسکالانت های به کار گیری نمی شود افزایش می یابد و بخش اعظم این آب ها سوای کار تصفیه از باطن دستگاه بیرون می شود. بازدارنده رسوب یا این که آنتی اسکالانت اهمیت خاصیت ویژه خویش از تشکیل بیشتر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و میزان رسوب این مواد را در سیستم کاهش می دهد. به هیچ وجه نباید یک آب کلر آزاد در آب خوراک RO وجود داشته باشد. انتی اسکالانت آویستا از مرغوبیت بالایی برخوردار می باشد که به کارگیری از دوز پایین همین انتی اسکالانت نیز عملکرد لطف به یار دارد. آنتی اسکالانت های پلیمری مهم غلظت فراوان بالا و سرعت خوردگی فراوان ذیل بوده و به کارگیری از آن ها به جهت آب دریا، چاه های نمک و آب هایی مهم دشواری کمتر از 1000 میلی گرم در لیتر مناسب است. پروتون قابل انعطاف افزار آنتی اسکالانتی است، که می تواند یک سیستم نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس را طراحی نماید و خصوصیت های ممبران و نرخ جریان عبوری در روند متفاوت سیستم را در نظر بگیرد. 2- سیستم های نانوفیلتراسیون (NF). رسوب گذاری در تراز ممبرانهای صنعتی، باعث کاهش عملکرد غشاهای سیستم RO در حذف جامدات محلول آنتی اسکلانت میگردد. در موقعیت کلی مکانیزم دستگاه اسمز معکوس ، تبادل یونی می باشد. انتی اسکالانت ro به جهت حفاظت از دستگاه اسمز معکوس و ممبران ro به رخ روزانه به کار گیری می شود. این آنتی اسکالانت ها از بهترین ها برای دوری از تشکیل رسوبات سولفات و کربنات هستند، ولی خواص پخش کنندگی فراوان محدودتری دارند. مدل دیگری از مواد ضد رسوب دیسپرسانت ها هستند که خانواده ای از پلیمرهای ساخته شده بوسیله انسان هستند. به جهت دستیابی به دفعات تزریق پمپ ترازو گیری ، رقیق نمودن ماده آنتی اسکالانت یا این که دیسپرسانت الزامی می باشد. در فرایند تعمیر و حفظ دستگاه تصفیه آب صنعتی، به کار گیری از یک ضد اسکالانت مناسب به جهت دوری از رسوب گیری و حذف فیلتر فیلتر ممبران اهمیت است. این مدل آنتی اسکالانت غیر سمی است و در صورت تماس اساسی بدن هیچ نقص‌ پوستی و تنفسی تولید نمی کند.

مطالب جالب  پلیس ساری در حال تحقیق در مورد تیراندازی مرگبار در فلیت وود است