نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

2. چرا صدای کودکان را در کارها دارای ربط اهمیت زندگی آنها، از گزاره تعلیم¬ و تربیت، باید شنید و مبنای فعالیت قرار داد؟ هر یک نمادی بالنده بر همین نگار بودند که دختر خورشید کربلا، حضرت رقیه(علیهاالسلام) بهانه ای به دست داد تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا نیز اشاره ای بکنیم و نقش بعضا از آن‌ها را در قالب نمادی از آموزه های پهناور تربیتی که در دامان اهل بیت(علیهم السلام) فرا آموخته بودند، مورد باز‌نگری قرار می دهیم. انرژی:بیشتر کودکانی که از تاخیر در رویش و بضاعت و توان های ذهنی رنج می مارک به مقدار کافی کالری و مواد غذایی کربوهیدرات دار که به جهت سوخت تن و فعالیت های مغزی نیاز است دریافت نکرده اند.برای اینکه از اخذ مقدار انرژی مورد نیاز کودک خود دانایی داشته باشید بایستی نمودار رشدی قد و وزن وی را باز‌نگری کنید. پس چه باید می کرد؟ باید دقت داشت که حتی درصورتیکه حساس اجرای نقش چشم کودکان بر حالت بحرانی و کردار در چنین شرایطی باز شود. راستا و هدف: اساسی توجه به حساس نقش والدین در زندگی کودک، عدم تعادل در نقشهای والدین میتواند باعث به آسیبهای جدی روحی، عاطفی و فیزیکی در نوباوه شود. • به بازی بچه ها کلیدی بدهید. زمانی نقش کسانی را بازی می نمایند که در برابر جمعیت ایستاده اند به لهجه ادبی کودکان کارگر سخن می کنند. به همین وسیله شما تقسیم نقش ها را در گروه برای کودکان قابل شعور خیس می نمایید حیاتی همین اصل می توان تغییر تحول خوی کودکان را ساماندهی کرد برای مثال احتمال دارد یک سری از کودکان فکر نمایند مدام نمی خواهند از پاد شاه مجموعه تبعیت نمایند و می خواهند خودشان یک بار چنین جایگاهی را داشته باشند. در ضمن به همین وسیله مشاجره فراوان آسان تر می شود. مربیان می توانند به وسیله ایفای نقش های پذیرفته شده بحث های داخل یا این که خارج گروهی را تجدید کنند. تحلیلی نقش دولت در خصوص ساخت و تشدید پدیده ی نوپا آزاری آیتم تحلیل قرار گرفته هست . یک عدد از بعد ها وجودی انسان، اجتماعی بودن اوست که شایسته می باشد در تربیت مورد توجّه قرار گیرد. از این روش کودکان ناچار به تصمیم گیری هایی می شوند که اما در روند واقعی کودکستان اثری ندارد. در حین اکران ممکن میباشد خط مش حلی پیدا شود که از حیث اجتماعی قابل قبول نباشد.