نقش شاتون و پیستون خودرو و نشانه های خرابی

رغبت به خم شدن، ساختار پیستون را شبیه یک بشقاب می کند. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می کند و به طور مداوم پایین جاذبه ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. دلیلش اینه که محور گژن پین در پیستون موتورهای چهارزمانه کمی متمایل به یک طرف می باشد. پیستون توسط محوری به نام گژن پین به شاتون متصل می گردد و از نظر رخ ظاهری در موتورها به رخ های گوناگون یافت می گردد. میل لنگ خودرو هم به میزان تعداد سیلندرهای یک خودرو ، گنجایش پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در صورت تحت ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک اتومبیل 4 سیلندر را تماشا می کنید. در این موقعیت توان و شتاب را میتوان تماشا کرد . این رینگ ها از جلوس کرد یا این که فراروگریز گاز از کنار پیستون در زمان تراکم و اقتدار جلوگیری می کنند و در موقع پایین وارد شدن در زمانه تنفس کار پاک کردن روغن را انجام می دهد. به گزارش وب سایت خبری ساعد نیوز ، پیستون (Piston) همین قطعه گوشه ای از سیستم احتراق داخلی اتومبیل است که کلیدی فشار گاز ناشی از احتراق در محیط احتراق بالای سیلندر عمل می کند. مرحله بالایی پیستون هم اهمیت گوشه و کنار احتراق در تماس است. شعاع انحنای پیشانی رینگ پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر است در نتیجه خط تماس باریکی پدید می آید که حساس نیروی زیادی به جداره سیلندر نیرو وارد می کند. ممکن می باشد پیشانی حلقه پیستون هم تیز یا گرد کرده باشد انحنای رینگی حیاتی پیشانی گرد مضاعف ناچیز هست و به طور معمول به چشم چشم نمی شود. از طرفی نیز ممکن میباشد رینگ بصورتی قفل شود که موجب ساخت خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در ارتفاع دوران باعث به زور هزینه های زیاد به صاحبان خودرو می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، لبه پیستون و ضربات ناشی از آن موجب ۱۷ درصد از ضایعات سایشی در سیستم احتراق موتور وسایل نقلیه می شود که قابل انعطاف و جاری نگه داشتن آنان بسیار دشوار است. زمانی پیستون در نقطه مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خویش را تغییر تحول می دهد پیشانی گرد حلقه اندکی تکان می خورد ولی برخلاف حلقه های دیگر خط تماس همین حلقه پیستون به طور لحظه ای جدا نمی شود به علاوه تکان تناول کردن رینگ پیستون سبب ساز کمتر شتاب حاشیه انداختن (پله کردن) در بالای سیلندر می شود.وقتی پیستون در کورس مکش رو به ذیل می رود حاشیه پایینی رینگ تراکم، روغن اضافی به جا مانده پس از عبور حلقه روغن را جمع می کند. هنگامی موتور روشن است پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که این فاصله را پر کرده میباشد . فنر غالبا شامل چندین ترک یا این که پنجره (مجرا) به جهت رجوع و برگشت روغن به شیار حلقه روغنی می­باشند. می بایست توجه نمود که حلقه باید به راحتی در شیار حلقه پیستون قرار گرفته و جای حرکت داشته باشد. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی دارد و پیستون قطعهای استوانه صورت می باشد که به شاتون وصل میشود و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. از همین رو طبق رخ زیر سمت راست لقی تقریبی به ترازو 0/05 میلی متر به جهت رینگ های کمپرسی و 0/04 میلی متر برای حلقه های روغنی در حیث گرفته و توسط فیلر اندازه گیری و در دست گرفتن می شود. ممکن است اکثر شمایی دارین همین مطلب رو میخونین، میدونین که به جهت سوار کردن پیستون در درون سیلندر می بایست آرم پیکان به سمت اگزوز یا نماد NI به سمت کاربراتور در درون بوش سیلندر باشه. همین ایراد وقتی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به درون محفظه احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و رخنه خوردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت دارااست منجر خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، درصورتیکه مایع نشت کرده ناچیز باشد به رخ یک لکه سیاه ریز بر روی واشر سیلندر معین میشود. این رینگ ها سبب ساز می شوند که فشار ناشی از تراکم و احتراق در محیط سیلندر حبس شده و مانع رد نمودن کمپرس شود. در عاقبت روغن اضافی بر روی جداره سیلندر به محفظه برده می شود. همین رینگ، روغن اضافی را از جداره سیلندر پاک کرده و آن را به کارتر برمی گرداند. همین رینگ فقط به ترازو ای روغن را بر روی جداره سیلندر باقی می گذارد که لایه فیلم روغن به جهت روغن کاری پیستون و رینگ تشکیل شود.قطر حلقه پیستون اندکی از قطر سیلندر بخش اعظم هست و به علت داشتن خاصیت فنری قابل انطباق مهم استوانه سیلندر هستند. شاتون همین موتور از وسط نصف شده هست و علت آن لقی بیش از اندازه شاتون و بغل یاتاقانی سر بزرگ شانون بوده می باشد . حلقه های متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. به گزارش تارنما اتومبیل ، همین کاربر متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر میباشد و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. به میزان هوایی که داخل همهٔ سیلندرهای یک موتور جا میگیرد، حجم موتور میگویند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف اکثر در آیتم مدیر استدلال پیستون سازی تبریز لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.