مظنون پس از چاقو کشی مرگبار در ساختمان غربی آزاد شد

مظنون پس از چاقو کشی مرگبار در ساختمان غربی آزاد شد

پلیس تورنتو به دنبال یک مظنون پس از کشته شدن یک نفر در داخل ساختمانی در انتهای غرب شهر جمعه شب است.

ماموران به تماس پزشکی در نزدیکی خیابان دافرین و خیابان روآن، در نزدیکی خیابان اگلینتون غربی، در ساعت 10:20 شب پاسخ دادند.

پلیس اعلام کرد مقتول در صحنه کشته شده است. شرایط وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست.

پلیس به دنبال مردی با هیکل متوسط، حدود 30 ساله است که آخرین بار با پیراهن خاکستری و شلوار جین آبی دیده شده بود. ماموران از هر کسی که اطلاعاتی دارد می‌خواهد با 911 تماس بگیرد.

به مکالمه بپیوندید

گفتگوها نظرات خوانندگان ما است و مشمول این است کد رفتار. ستاره این نظرات را تایید نمی کند.