مرد 21 ساله متهم به تصادف شد که منجر به کشته شدن دو زن و یک مرد شد

پلیس در یک برخورد که منجر به کشته شدن دو زن و یک مرد و پنج زخمی شد ، یک جوان 21 ساله را متهم کرد.

در 8 اکتبر ، پلیس برای برخورد با دو وسیله نقلیه در جاده Mclaughlin و بزرگراه 407 ، در میسیساگا فراخوانده شد.

قربانیان این حادثه پروندر سادیورها 19 ساله ، سوخوایندر پونی 64 ساله و بالدو پونی 64 ساله بودند.

پلیس منطقه ای پیل می گوید هاپریت رامغریا ، 21 ساله ، از برامپتون ، به سه اتهام رانندگی با بی احتیاطی باعث مرگ و چهار مورد رانندگی با بی احتیاطی منجر به صدمات جسمی شده است.

قرار است رامگریا در تاریخ 4 فوریه در دادگاه حاضر شود.

زنا سالم