لیپوساکشن ( لیپوپلاستی – لیپکتومی )

لیپوساکشن همینطور برای خوش فرم نمودن شکم بکار می رود. لیپوساکشن به خوش فرم نمودن بدن یاری می کند، ولی نمی تواند به طور کلی ظاهر شما را تغییر و تحول دهد. اعضای متعددی از تن را می قدرت اهمیت استعمال از لیپوساکشن ویزر لاغر و خوش فرم کرد. این کار دارای تزریق مخلوطی از مواد به لایهای از بدن دربین پوست و عضله ها شروع گن آن گاه از لیپوساکشن میشود. لیپو بدون جراحی سلولهای چربی ذخیره شده در میان پوست و لایههای ماهیچهای را جداسازی می نماید و سبب کمتر آرام و تدریجی چربی میشود. در آغاز محل لیپوساکشن مهم محل تامنست(که ترکبیی از سرم نمکی و داروی بی حسی و هم منقبض کننده عروق است) متورم می شود محل مورد نظر بی حس می شود و رگهای آن منقبض و نخ نما می شوند تا در معرض صدمه کمتری قرار گیرند و سرم نمکی سبب ساز تورم سلولهای چربی و آزاد شدن چربی باطن آن ها می شود و آن‌گاه به وسیله لوله های رشته رشته منحصر بنام کانون سلولهای چربی تراشیده شده و همزمان به درون دستگاه مکنده (ساکشن) منتقل می شوند مهمترین نکته آن محافظت تعادل مایعات تن میباشد و هرچه حجم لیپوساکشن عمده باشد قابلیت بهم تناول کردن تعادل مایعات تن اکثر می شود و در لیپوساکشن عمده از 10 لیتر میزان خطر دوچندان دوچندان می شود. لیپوماتیک در واقع به مفهوم پیکر تراشی و هلاکت چربی های اضافی تن هست که آنگاه از انجام همین عمل می قدرت از چربی های قطع شده پس از تصفیه شدن به کارگیری کرد و به بخشها دیگر تن منتقل و تزریق نمود. علاوه بر این، لیپوماتیک روشی میباشد که در آن جراح میتواند بدون زخم زدن اساسی بافتهای دیگر سلول های چربی را آزاد کند. علاوه بر این، سوزش، کبودی و تورم پوست به طور قابل توجهی در همین نحوه کمتر یافته است. به طور کلی یک فرد در وضعیت پایین می تواند یک کاندید عالی برای انجام عمل جراحی زیبایی لیپوماتیک باشد. بخش اعظمی از افراد خیال می کنند هر فرد چاقی می تواند این کار را انجام دهد و به لاغری پر سرعت شکم و پهلو و نواحی مختلف بدن دست پیدا کنند، البته در صورتی که این خیال اشتباهی است. فقط دلیلی که می تواند هزینه فعالیت لیپوساکشن شکل و غبغب را یه خرده ارتقاء دهد، حساسیت همین نواحی و تاثیر فراوان آن ها بر زیبایی چهره است. در صورتی که شما فقط نیاز به برداشتن میزان کمی چربی دارید، جراحی ممکن می باشد در مطب انجام شود. بر مغایر لیپوساکشن که تهی دست یک شب بستری در بیمارستان و طی نمودن دو هفته دوران نقاهتس است، لیپوماتیک کمترین روزگار بهبودی را نیاز دارااست و بیماران می توانند نسبتاً بلافاصله به فعالیت های روزمرهی خود بازگردند. این عمل به تورم و فشرده کردن پوست برای ترمیم یاری می کند.