لاغری شکم با ابدومینوپلاستی – جراحی زیبایی شکم با عمل ابدو

برش مورد نیاز در فعالیت جراحی ابدومینوپلاستی کوچک ، مثل ابدومینوپلاستی بزرگ به صورت یک خط افقی در یک سمت پهلو به سمت دیگر آن تولید می شود ؛ حساس همین تفاوت که زیاد کوتاه تر از برش ابدومینوپلاستی تبارک می باشد. ابتدا چربی آیتم نظر در معرض مایع تامیسنت و محلول نمکی استریل قرار می‌گیرد که همین امر به برداشت راحتتر آن امداد میکند. وی در آن جلسه بخیه ها را کشیده و درن ها را خارج می کند. در رژیم غذایی خویش پس از فعالیت جراحی زیبایی شکم ، به وفور میوه و سبزیجات قرار دهید . در صورتی که در برهه زمانی نقاهت ابدومینوپلاستی ، احساس درد داشتید ؛ پس از اجازه از پزشک معالج خود اقدام به مصرف مسکن نمایید. بروز تورم در ناحیه شکم بعد از آن از جراحی شکم مورد قضیه ای طبیعی هست که از نحوه پوشیدن گن تا مدت زمان سفارش شده بوسیله دکتر کاهش می یابد. سپس از جراحی زیبایی شکم ، جراحت هایی در داخل و بیرون شکم تولید می شود که قاعدتا ترمیم زخم های داخلی به دوران فول ابدومینوپلاستی بیشتری نیاز قیمت گن ابدومینوپلاستی دارند. بیماران دیگری که پوست ضعیف ، افتاده و اضافی بیشتری دارند، که تا اطراف باسن بسط یافته میباشد ، ممکن می باشد به یک جراحی اهمیت برش ها و اسکار طولانی تر نیاز داشته باشند تا به نتیجه ها مطلوب برسند. قبل از هر کار جراحی زیبایی یا ترمیمی، داشتن آمادگی یک عدد از مهمترین فرآیند محسوب خواهد شد و حتی میتواند تا حد زیادی بر نتایج نیز تاثیر گذار باشد. سیگار نیز باید کنار گذاشته شود، چرا که باعث طولانی تر شدن پروسه بهبودی خواهد شد. در فعالیت جراحی زیبایی شکم طول برش كاملا به ویژگی های شخصی مریض مانند فرم افتادگي شکم و چين های شکمی در شخص بستگي دارد، به اين شکل كه شخص باید خویش را در شرایط نشسته نگاه كند زیرا طول برش دستکم به ترازو چين پوستي است كه در نصیب تحتاني شكم ايجاد مي شود.