الکترود و انواع آن از نظر پوشش فلاکس ،ضخامت پوشش ،ساخت ،جنس مفتول

به یاد داشته باشید به جهت خرید الکترود جوش اضطراری است اطلاعات فنی کاملی در آیتم ویژگیهای مختلف الکترود داشته باشید و اصلی تفاوتهای گوناگون آن کاملاً آشنا باشید. گونه ی جریان برق از همین جهت که جریان دایم می باشد یا متناوب، بضاعت و توان جوش حساس موتور ژنراتور یا این که ترانسفور ماتور،و یا این که این که هردو و طی جریان دایم مدل اتصال قطبی باید به عبارت یا نماد روی جلد ثبت شود.حالت یا این که حالات مطلوب که الکترود در این موقعیت مطلوب میباشد روی پاکت درج می شود. در مراحل هات تپ برخلاف روشهای کهن نیازی به انقطاع جریان سیال و تعطیل کردن خط لوله که هزینه هنگفتی را موجب میشود، ندارد. یکی از مهمترین ابزارهای جوشکاری، تفنگ جوشکاری یا دستگاه جوشکاری میباشد که جریان الکتریکی ایجاد می کند و فلز را ذوب می نماید و متصل می شود. تصویب حدود میزان جریان برق(براساس آمپر) به منظور انتخاب اول ( تهیه و تنظیم موشکافانه ی شدت جریان برق ضمن جوشکاری،که اصلی در حیث گرفتن موارد مختلف رخ می گیرد) بسیار اهمیت است.وزن الکترودها و تعداد الکترودهای داخل هر بسته به روی پاکت یا این که برچسب آن درج شده.ثبت موردها ذکر شده که پیش از این به آن ها اشاره کردیم، اساسی در حیث گرفتن تمامی استانداردها الزامی است. این الکترودها عموما در کورههای DC به کارگیری نمیشوند، زیرا کار کشته به محافظت چگالی بالای جریان نیستند. همینطور وجود این دی اکسید کننده ها باعث می شود قبل از شروع جوشکاری احتیاج کمتری به تمیز الکترود استیل غمگین کاری داشته باشیم. استدلال این که به این جور از الکترودها، الکترود رتیلی گویند وجود اکسید تیتانیوم در آن می باشد. به دلیل وجود دی اکسید کننده ها با سطح ها متفاوت در انواع سیم جوش، عیوب ناشی از جوشکاری مانند تخلخل کمتر پیدا می کند. این خصوصیت سبب ساز شده هست ارائه سرویس ها جوشکاری کلیدی سیم جوش، طرفداران اکثری پیدا کند. سیم جوش ها اهمیت ترکیبات شیمیایی شبیه به فلز اساس هستند و در انواع مختلفی متناسب مهم فلزهای آهنی و غیر آهنی وجود دارند. به جهت مثال E7024 حساس مقاومت کششی 70000 psi است. به طور کلی، الکترودهای دارای شهرت به پلاتین که به تیتر کاتد (با مساحت تراز بزرگ) و آند (با مساحت سطح کوچک یا سیم مارپیچی) به کارگیری می شوند، از آلیاژ پلاتین دارای حدود ۱۰ % ایریدیم، ساخته می شوند. قطر سیم مغزی الکترود به مصرف کننده درکاربرد صحیح آن اصلی اعتنا داشتن به ضخامت فلز، زاویه سیار، ترتیب پاس و… اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد عکس الکترود استیل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.