اسید بوریک چیست؟

هنگامی که از این اسید به شکل کود بر روی برگ ها به کار گیری می شود، ابتدا اسید بوریک بایستی در آب حل شود و به طور یکنواخت بر روی گیاه اسپری شود. بسته های حاوی ادغام شیمیایی اسید بوریک را باید در محل خشک و خنک حفظ کرد. اهمیت خرید اسید بوریک میتوان آن را به تیتر یک بافر اولیه جایگزین بی کربنات در استخرهایی اساسی مقلد کلر آب نمک کرد. اسید بوریک و بوراکس به طور طبیعی در آب و خاک وجود دارند. اسید بوریک دارای حرارت 373 K اسید متابولیک و در 413 K اسید تترابوریک می دهد. اهمیت افزودن اسید بوریک به آب استخرها و ایجاد یک محیط بافر این هست که به جهت ضد عفونی نمودن آب استخر معمولا ترکیبات کلردار به عمل می فرآیند که موجب می شود آب استخر، اندکی اسیدی شود؛ گوشه و کنار اسیدی می تواند خوردگی و فرسایش دیواره ها و کف استخر را در پی داشته باشد. در ضمن به جهت تقسیم سلولی طبیعی، تشکیل پروتئین و متابولیسم نیتروژن ضروری است. خرید کردن همین اسید از کمپانی های بازرگانی که به طور مستقیم در این زمینه عمل دارند، مقرون به صرفه است. علاوه بر این، برای از میان بردن بو و لکه های لباس به سادگی یک نصف فنجان از همین اسید را حساس مواد شوینده ساده خویش در لباس های شسته شده بیش تر کنید. بور یک کوچک مغذی اضطراری به جهت پرورش و نمو گیاهان سالم و کشاورزی است. اگر‌چه مقدار نیاز گیاهان به بور مضاعف ناچیز است، ولی در رخ نبود بور در خاک، پرورش و عملکرد آنها به شدت زیر تأثیر قرار می گیرد. همینطور گلبول های سفید خون در ادرار را به جهت جداسازی و تحلیل مراقبت می کند. از آنان به جهت از فی مابین بردن آلودگی و بو از آشپزخانه و حمام به کار گیری می شود. از اسید بوریک در برخی نیروگاه های هسته ای به تیتر سم نوترون به کارگیری می شود. اسید بوریک در آب حل می شود و وقتی که به تیتر یک ماده معدنی ظواهر شود، ساسولیت نامیده فروش اسید بوریک صنعتی میشود.

مطالب جالب  پلیس استرالیا تیزر 95 ساله مبتلا به زوال عقل در حالی که با چاقوی استیک و واکر به آنها نزدیک شد